Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Προκηρύξεις εκδρομών
Σχολικό έτος: 2022-2023

Δεν έχουν αναρτηθεί προκηρύξεις εκδρομών για το σχολικό έτος: 2022-2023

A/A Σχολική μονάδα Ημερομηνία αναχώρησης Ημερομηνία επιστροφής Τόπος επίσκεψης Ημερομηνία ανάρτησης προκήρυξης Ημερομηνία τροποποίησης προκήρυξης Λήψη προκήρυξης - download Παρατηρήσεις