Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων


Αυτή την χρονική περίοδο δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση - δήλωση τοποθέτησης
Αιτήσεις - Δηλώσεις υποβάλονται αφού εκδοθεί η αντίστοιχη πρόσκληση από τη Δ.Π.Ε. Καστοριάς.