Δ.Π.Ε Καστοριάς

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης


Αφού πρωτοκολληθεί η αίτηση σας, θα λάβετε αντίγραφο της με τον αριθμό πρωτοκόλλου στο e-mail που δηλώσατε.

Τα πεδία με το * είναι υποχρεωτικά

Συμπληρώστε τα παρακάτω εάν είστε εκπαιδευτικός


Επιλογή συνημμένου αρχείου (προαιρετικά)
Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε. (Μπορεί να είναι ένα αρχείο zip που να περιέχει περισσότερα από ένα αρχεία)Ανάπτυξη εφαρμογής: Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Δ.Π.Ε Κατοριάς