Σύνδεση στην εφαρμογή
Πληκτρολογείστε το e-mail της Σχολικής Μονάδας και τον κωδικό πρόσβασης (password) που σας έχει δoθεί από την Δ.Π.Ε Καστοριάς.